I samarbejde med Inspirationscenter Maribo udbydes nu:

NARM Workshop 27.-30. marts 2019

Den NeuroAffektive Relationelle Model NARM udviklet af Dr. Laurence Heller

Formålet med workshoppen er at stifte kendskab til behandlings metoden NARM og få inspiration i forhold til den terapiform man i forvejen udøver.

I NARM tilgangen arbejdes med udviklingstraumer ved at bevæge sig både på det fysiske, affektive og mentale niveau, samtidig med, at der er fokus på samspillet mellem identitet og kapaciteten til at forbinde sig med andre.

Metoden er ressource-orienteret, ikke-regressiv og vægten lægges på at hjælpe klienterne med at etablere forbindelse til de dele af ”selvet”, der opleves organiserede, sammenhængende og funktionelle. Herfra er det muligt at bringe opmærksomheden til de mere desorganiserede, dysfunktionelle dele uden at klienten regredierer og uden at det bliver det primære fokus for terapien.

I NARM er fokus mindre på, hvorfor personer er som de er. I stedet orienterer vi os efter, hvordan deres overlevelsesstil fordrejer, hvad de oplever i nuet.

Formen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, små øvelser/træning og demonstration af, hvordan det somatiske og affektive niveau kan inddrages i terapi specielt i forhold til udviklingstraumer.

Workshoppen henvender sig primært til psykologer, psykiatere og psykoterapeuter (25%). Antal delt. 25.

Kurset er godkendt med 24 timer til videreuddannelse i psykoterapi (12.4.4.2.3. anden teoretisk referenceramme) og forventes ligeledes godkendt til psykotraumatologi.


Tid & sted:
InspirationsCenter Maribo.
Hunseby Kirkevej 13.
4930 Maribo.
27- 30. marts 2019.
Onsdag: 10.30-13.00 og 14.30-17.30.
Torsdag & fredag: 9.30-13.00 og 14.30-17.30.
Lørdag: 9.30 – 12.30 og 13.30 -16.00.

Samlet undervisningstid 24 timer.

Pris:
kr.7.995,- for 4-dages undervisning som internatkursus med indkvartering/overnatning inklusiv fuld forplejning (morgenmad, frokost, aftensmad, kaffe/the, frugt, kage).

Tilmelding:
InspirationsCenter Maribo på e-mail (kontakt@inspirationscenter.dk) eller,
kontakt-formular på www.inspirationscenter.dk eller,
kontakt os på tlf. 54784400.
Tilmeld dig hurtigst muligt og din plads er sikret, når du har indbetalt depositum kr. 500,- til Lollands Bank kto. 6525 1805339.

Depositum tilbagebetales ikke ved evt. afbud. Ved afbud senere end 3 uger før betales fuld pris.